خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي

دانلود خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي، در قالب pdf و در 112 صفحه، شامل فصل اول : تعاریف و کلیات حسابداري مدیریت، فصل دوم : هزینه یابی بر مبناي فعالیت ABC، فصل سوم: هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا TDABC ، فصل چهارم :تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش،

کد فایل:9291
دسته بندی: حسابداری » حسابداری مدیریت
نوع فایل:خلاصه کتاب

تعداد مشاهده: 178 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 112

حجم فایل:4,017 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • دانلود خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي،

  در قالب pdf و در 112 صفحه، شامل:


  فصل اول : تعاریف و کلیات حسابداري مدیریت

  تعریف حسابداري مدیریت

  تعریف حسابداري مالی،حسابداري صنعتی

  تفاوت عمده

  سیر تکاملی MA

  دلایل پیدایش SMA

  پیشرفت هاي SMA

  وجه تمایز SMA با MA سنتی

  حسابداري تکنولوژي پیشرفته تولیدي

  انواع اطلاعات حسابداري مدیریت

  موقعیت سازمانی حسابداران مدیریت

  نقش حسابداران مدیریت در سازمان8

  معلومات ضروري براي حسابدارن مدیریت

  عوامل عمده اي که عملیات واحدهاي صنعتی را دگرگون ساخته


  فصل دوم : هزینه یابی بر مبناي فعالیت ABC

  مقدمه

  سیستم هزینه یابی سنتی و نارسائی هاي آن

  مشکل و انتقاد اصلی صاحب نظران

  مروري بر تاریخچۀ هزینه یابی بر مبناي فعالیت

  مقایسه هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبناي فعالیت

  خلاصه انحرافات هزینه در سیستم هاي هزینه یابی سنتی

  تعیین فعالیت هاي بدون ارزش افزوده

  مهندسی ارزش ساختار هزینه

  طبقه بندي فعالیت ها در سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت

  شیوه کارکرد سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت

  گام هاي عملی براي پیاده سازي سیستم ABC

  موارد کاربرد عملی سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت

  مزایاي سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت

  چه شرکتهایی بهتر است از هزینه یابی بر مبناي فعالیت استفاده کنند؟

  معایب سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت

  خلاصه و نتیجه گیري


  فصل سوم: هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا TDABC

  مقدمه

  مزایاي سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا

  چالش هاي مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت

  سازوکارهزینه یابی بر مبناي فعالیت زمانگرا

  مقایسه دو مدل (ABC) و(TDABC)

  قدرت پیشبینی مدل (ABC)

  معادلات زمانی

  به روز رسانی مدل

  نوآوري هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا

  پیاده سازي مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا (TDABC)

  معایب سیستم TDABC


  فصل چهارم :تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

  مقدمه

  مفهوم زنجیره ارزش

  تشریح اجزاء زنجیره ارزش

  سیستم هاي سنتی تجزیه و تحلیل هزینه و سیستم جدید تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

  تعرف مدیریت استراتژیک

  مزایاي زنجیره ارزش

  تعریف زنجیره ارزش

  مزیت هاي تکنیک در موسسه ي حسابداران مدیریت آمریکا

  موارد مورد توجه در تجریه و تحلیل زنجیره ارزش

  طبقه بندي چرخه هاي زنجیره ارزش

  مراحل تصمیم گیري استراتژیک براي ساخت شرکت هوشمند

  استفاده از زنجیره ارزش براي کاهش زمان تولید

  تعمیم زنجیره ارزش پورتر به کتابخانه هاي تخصصی

  مقایسه ي مدل پورتر با فعالیت هاي یک کتابخانه ي تخصصی


  فصل پنجم : هزینه یابی بر مبناي هدف TC

  مقدمه

  تاریخچه هزینه یابی بر مبناي هدف

  ضرورت هاي هزینه یابی بر مبناي هدف

  ویژگیهاي دنیاي جدید کسب و کار

  تعریف هزینه یابی بر مبناي هدف

  مقایسه هزینه یابی بر مبناي هدف و هزینه یابی سنتی

  مفاهیم هزینه یابی هدف

  مراحل اجراي هزینه یابی هدف

  اصول کلیدي در هزینه یابی بر مبناي هدف

  تعیین هزینه تخمینی با توجه به نتایج QFD براي گزینه هاي پذیرفته شده مختلف

  مقایسه هزینه تخمینی محصول و هزینه هدف و از بین بردن شکاف موجود

  مطالعه موردي

  تفاوت مدیریت هزینه در ژاپن و آمریکا

  اجراي هزینه یابی بر مبناي هدف در ایران


  فصل ششم : هزینه یابی کایزن KC (بهبود مستمر)

  مقدمه

  تاریخچه کایزن

  کایزن چیست؟

  ارتباط بهبود مستمر و سه نوع فعالیت فاقد ارزش افزوده

  اقدامات کایزنی در سازمانها

  انواع مختلف موداها

  مفاهیم هزینه یابی کایزن

  مراحل اجراي کایزن

  مدیریت و کایزن

  بودجه بندي و کایزن

  سیکلهاي کنترل کاهش هزینه هاي فرآیند کایزن

  اصول بیست گانه مدیریت در کایزن

  مرحله آماده سازي یا پنج ت

  مرحله آماده سازي - تشخیص

  مرحله آماده سازي – ترتیب 5S

  کایزن و کنترل کیفیت جامع(TQM)

  کایزن و سیستم پیشنهادها

  کایزن در برابر نوآوري

  مقایسه کایزن با نوآوري


  فصل هفتم : تئوري محدودیت (گلوگاه)

  مقدمه

  تئوري محدودیت

  وابستگی رویدادها یا پیش نیازها

  مفروضات کلیدي تئوري محدودیتها

  گام ها

  انواع محدودیت

  انواع ماشین آلات(جریان تولیدي) در تئوري محدودیتها

  تفاوت هاي تئوري محدودیت و حسابداري صنعتی سنتی

  انتقادات وارده بر تئوري محدودیت مزایاي تئوري محدودیت


  فصل هشتم : هزینه یابی کیفیت

  مقدمه

  تعیین نقاط اصلی توجه جهت کاهش هزینه

  تعریف هزینه هاي کیفیت

  تاریخچه تکامل هزینه هاي کیفیت

  مدل هاي مختلف هزینه هاي کیفیت

  گروه هاي چهارگانه هزینه هاي کیفیت در مدل P-A-F

  مدل هاي فرآیندي (کرازبی

  مدل هزینه هاي فرصت یا هزینه نامشهود

  مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت

  مدل کوه یخی (دیل و پلاتکت)

  تعیین مقدار بهینه هزینه هاي کیفیت

  مدل اقتصادي هزینه هاي کیفیت

  شرکت هاي با فرآیندهاي سنتی

  شرکت هاي با فرآیند در حال توسعه


  فصل نهم : روش ارزیابی متوازن (BSC)

  مقدمه

  تاریخچه ارزیابی متوازن

  تعاریف ارزیابی متوازن

  تعریف استراتژي

  موانع اساسی در پیاده سازي استراتژي

  چهار دیدگاه ارزیابی متوازن

  چالشهاي احتمالی ارزیابی متوازن

  راه حلهاي مقابله با چالشهاي ارزیابی متوازن

  مزایاي اجراي ارزیابی متوازن

  نتیجه گیري


  فصل دهم : مدیریت کیفیت جامع (TQM)

  مقدمه

  تاریخچه مدیریت کیفیت جامع

  فلسفه مدیریتی.

  تعریف مدیریت جامع کیفیت

  ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت

  مفهوم مدیریت کیفیت جامع

  ویژگیهاي مدیریت کیفیت جامع

  تفاوت دیدگاه سنتی و دیدگاه مدیریت کیفیت جامع نسبت به کیفیت

  اهداف مدیریت کیفیت جامع

  نقش مدیریت جامع کیفیت

  فرض ها مدیریت کیفیت جامع

  اصول مدیریت کیفیت جامع

  شش اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع

  هشت رکن مدیریتی در مدیریت کیفیت جامع


  توضیحات:

  این فایل شامل " خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي " می باشد که مشتمل بر کل 10 فصل کتاب بوده و در حجم 112 صفحه، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.

  خلاصه کتاب تهیه شده بسیار کامل بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده است.
  برچسب ها: دانلود رایگان خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک : از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک ( از تئوري تا عمل (دکتر نمازي جزوه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک ( از تئوري تا عمل (تألیف دکتر محمد نمازي جزوه خ
 • در قالب pdf و در 112 صفحه
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز یونیک فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده و... لطفا راهنمای سایت را مطالعه فرمایید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.